คำสารภาพ Kanae Minato

ISBN:

Published:

Paperback

225 pages


Description

คำสารภาพ  by  Kanae Minato

คำสารภาพ by Kanae Minato
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 225 pages | ISBN: | 3.58 Mb

มะนะมิจัง ลูกสาววัยนารักของ โมะริกุจิ ยูโกะ ครูประจำชันมัธยมศึกษาปีที 1 ถูกพบเปนศพในสระวายนำของโรงเรียน เธอรูดีวาฆาตกรกคือลูกศิษยสองคนทีอยูในชัน การแกแคนจึงไดเริมตนขึน แตทีนาพรันพรึงนันกลับไมใชความตายหรือการทำใหเหยือทรมาน แตมันคือ “คำสารภาพ” ของเหลMoreมะนะมิจัง ลูกสาววัยน่ารักของ โมะริกุจิ ยูโกะ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถูกพบเป็นศพในสระว่ายน้ำของโรงเรียน เธอรู้ดีว่าฆาตกรก็คือลูกศิษย์สองคนที่อยู่ในชั้น การแก้แค้นจึงได้เริ่มต้นขึ้น แต่ที่น่าพรั่นพรึงนั้นกลับไม่ใช่ความตายหรือการทำให้เหยื่อทรมาน แต่มันคือ “คำสารภาพ” ของเหล่าผู้ก่อเหตุต่างหากEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คำสารภาพ":


agentitangeloriginal.expbooks1000.site

©2010-2015 | DMCA | Contact us